Zhvillim programesh

Ne ofrojmë një cikël të plotë zgjidhjesh softuerike (mobile & web) dhe kemi zhvilluar disa softe për ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha. Ne punojmë me klientët tanë duke i trajtuar si partnerët tanë kryesor. Mundohemi të kuptojmë sa më mirë nevoja dhe kërkesat e tyre për tu ofruar dhe plotësuar atë që u mungon, sa më shpejt, sa më mirë dhe sa më lirë, duke ruajtur atë të cilën sëbashku na diferencon Cilësinë.

NE OFROJMË
Mobile dhe Web App për kompanitë e mëdha dhe të vogla
Plaforma CRM dhe ERP
E-Commerce
Soft për menaxhim e punëve në një kompani
Soft për POS (Point of Sale)
Softe për menaxhimin e inventarit, menaxhimin e stafit, menaxhimin e magazinës.
Soft për menaxhim financiar

NE KEMI EKSPERTIZË NË iOS
Android
Java
PHP
Laravel
HTML5 & JavaScript
Objective C, C++
Databases & DB Integration
App & web servers

Le të bëjmë diçka të mrekullueshme së bashku!

Na shkruani!